Certifiering?

När vi drog igång företaget för drygt fem år sedan trodde vi aldrig att vi skulle bli så pass stora som vi blivit. Det hela var mer eller mindre ett hobbyföretag och vår målsättning var i princip att det hela skulle gå runt och att vi skulle kunna leva på det. Nu blev det inte så – det blev bättre! Numera är vi definitivt ett ”riktigt” företag med allt vad det innebär och målet är givetvis att fortsätta att växa. Men att bli ett seriöst företag innebär också att förändringar måste göras. En del av dessa förändringar kan vara lite svåra för den som inte har så stor erfarenhet av att företaga. Det handlar om att bli mer professionell helt enkelt, något som en del kanske tolkar som att man blir lite tråkigare. Så behöver det inte vara, även om vissa saker kanske inte är de roligaste i världen.

Det gäller inte minst certifiering. Det finns många olika typer av certifiering varav vissa är viktigare än andra. Samtidigt är det också så att en del certifieringar känns viktigare för företaget medan andra nog uppskattas mer av kunder. Dels är det certifiering av produkter, dels av ledningssystemet. Det förstnämnda kommer vi att vänta lite med då vi utför så många specialordrar. Det andra däremot siktar vi på att genomföra. Det är en certifiering många kunder nog inte ser någon direkt fördel i. Men då det leder till bättre rutiner innebär det att vi kan arbeta effektivare och snabbare – vilket i slutändan våra kunder tjänar på.